Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

18.12.2015

Du grønne glitrende tre, god dag!

I disse dager omsettes det 1,8 millioner juletrær til en samlet pris på ca. 1 milliard kroner. Norske juletreprodusenter står for nær 85 % av markedet, og på Agder er juletrenæringen i vekst.


13.12.2015

Tre nye områder vernet ved frivillig skogvern

Regjeringen har opprettet Kile og Hægbostad naturreservater, og utvidet Geislafoss naturreservat i dag. Reservatene representere områder med verdifulle innslag av gammel løvskog og blandingsskog av nasjonal og regional betydning.


09.12.2015

Kronprinsen besøker flomrammede

{PagePropertyPlugin}

08.12.2015

Tilskudd til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Det er satt av seks millioner kroner til ordningen for 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Miljødirektoratet.


03.12.2015

Regjeringen vil la Fylkesmannen føre tilsyn med enkeltbarnehager

Tilsyn vil kunne gi barn og foreldre en ekstra sikkerhet, hvis det kommunale tilsynet ikke er tilstrekkelig. Nå blir forslaget sendt til Stortinget.


Fylkesmannen styrker samordningen med kommunene i håndteringen av asylsøkere og flyktninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt fylkesmennene samordne alle henvendelser fra kommunene til sektormyndighetene i forbindelse med håndteringen av asyl- og flyktningsituasjonen.


Rovvilterstatninger 2015 – ulveskader gir erstatning

I Vest-Agder søkte 22 saueeiere om erstatning for rovviltskader siste beitesesong. 21 av disse har fått innvilget erstatning. Totalt erstatningsbeløp er på 725 955 kr.


Midlertidig forskrift om unntak fra byggesaksbehandling for asylmottak

Regjeringen iverksetter en midlertidig forskrift som åpner for raskere etablering av asylmottak med nøktern, men forsvarlig standard.


Klimaforhandlinger og rockeband?

Kjenner du disse bandene? Disse navnene er aktuelle i forbindelse med klimaforhandlingene i Paris.


Vinneren er klar!

Vinner av Gylne måltidsøyeblikk i Vest-Agder er Audnedal omsorgssenter i Audnedal kommune.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium