Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Vern av skogområdene Vargøylia og Bårvassåsen

Ved kongelig resolusjon av 23. juni 2020 ble Vargøylia naturreservat og Bårvassåsen naturreservat i Indre Fosen vedtatt vernet.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 24.06.2020

Områdene er vernet under ordningen om frivillig vern av skog og grunneierne vil få utbetalt erstatning kort tid etter vernevedtaket. Om det er andre krav om erstatning, må disse skriftlig meldes til Fylkesmannen innen den 23. oktober 2020.

Parter i saken vil bli tilskrevet direkte.

Det meldes samtidig oppstart av arbeid med forvaltningsplan for områdene, med 1. september 2020 som frist for å komme med innspill til forvaltningsplanen.

Vedlagt følger kart og forskrifter for områdene, samt en kort beskrivelse.