Bekjempelse av ørekyte i Hessdalen

Onsdag denne uken starter vi bygging av en fiskesperre nedenfor Bergstjønna og Korstjønna, nært vannskillet mellom Forda og Hesjavassdraget. Begge er sideelver til Gaula, men kun den ene har den fremmede arten ørekyte. Fiskesperra blir bygd i samarbeid med Ålen og Haltdalen fjellstyre.

Publisert 18.08.2020

Først skal det settes opp en fiskesperre slik at ørekyte på nytt ikke kan komme seg opp til Korstjønna og Bergstjønna. Ovenfor Krostjønna er det en bekk som går nært en annen bekk til Elgsjøen og Øyungen (Hesjavassdraget).

Høydedadata fra lidarscanning viser at det kan være så lite som 20 cm mellom de to vassdragene. Faren for en spredning i forbindelse med en flom eller lignende er stor, og det er derfor ønskelig å begrense denne faren ved å presse ørekyte nedenfor fiskesperre med en rotenonbehandling.

Av den grunn blir det økt aktivitet i området med blant annet helikoptertransport av utstyr den 19., 25 og 27.august - om alt går etter planen.

Rotenonbehandlingen blir utført i samarbeid med veterinærinstituttet.

Les mer om prosjektet her