Støtte til rådgiving

VELG MELK var et satsingsprosjekt ved å tilby økonomisk hjelp til å skape bedre kunnskapsgrunnlag for veivalg for framtida. Satsinger framover som vil angå bonde, samboer eller ektefelle, men også neste generasjon.

Publisert 18.03.2020

Alle melkeprodusenter ble anbefalt å benytte seg av rådgivingsapparatet for å diskutere muligheter på eget bruk. For de som har mindre enn 30 kyr eller båsfjøs ble det gitt støtte  til denne rådgivingen med inntil 50 % av betalbare kostnader, maksimalt begrenset til kroner 7 500 i støtte. Støtten utbetales etterskuddsvis.  

I prosjektet er det gitt støtte til rådgiving innen:

 • økonomi
 • veivalg for bruket
 • salg og generasjonsskifte
 • ny næringsvirksomhet
  • lokal foredling
  • inn på tunet
  • natur- og utmarksrelatert næring
  • gårdsturisme
  • annet
 • driftsbygninger
 • Nye plante- eller husdyrproduksjoner

 

Gårdbrukeren har gjennom prosjektet kunnet søke råd hos:

 

 Be om utbetaling her: Lenke til utbetaling er deaktivert.

For å få utbetalt støtten til rådgiving går du inn på lenken under og fyller ut de opplysninger det spørres etter. Det forutsettes også at du har fått positivt svar på din søknad om støtte til rådgiving. Du blir bedt om å laste opp kopi eller bilde av faktura mottatt fra rådgiver(e). Støtten til rådgiving vil normalt sett bli utbetalt fra Fylkesmannen i Trøndelag i løpet av ca 14 dager. Det forutsettes at vi kan støtte det som det er gitt rådgiving til. Støtten vil utgjøre inntil 50 % av de betalbare kostnadene eks. mva. på vedlagte faktura. Maksimal støtte er kroner 7 500.

Tilbak til hovedside

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.