Prosjektside Velg melk

Prosjektets hovedformål

Prosjektets hovedformål er å arbeide for å ivareta sysselsettingen (næringsaktiviteten) og sikre utnyttelsen av ressursgrunnlaget på de små og mellomstore melkebrukene i Trøndelag.

Delmål i prosjektet

  1. Inspirere og formidle kunnskap om mulighetene for videreutvikling av mindre melkebruk, uten at det innebærer store kostnadsøkninger og volumøkninger i produksjon.
  2. Bidra til å skreddersy fleksibel og tverrfaglig rådgivning for gårdbrukere i
    beslutningsprosesser.
  3. Bidra til å utnytte gårdens samla ressurser gjennom tiltak for fortsatt drift.
  4. Bidra til å gjennomføre gode og lønnsomme klima- og miljøtiltak (Klimatilpasning av melkeproduksjon)

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.