Pålegges å flytte rein

Flytting av reinsdyr i Gåebrien sitje
Flytting av reinsdyr i Gåebrien sitje Foto: Risten-Marja Inga / Statsforvalteren i Trøndelag.

Statsforvalteren i Trøndelag pålegger den svenske samebyen Ruhvten sitje å flytte rein fra norsk side av grensen tilbake til Sverige.

Publisert 13.05.2022

I slutten av april ble Statsforvalteren kjent med at Statens naturoppsyn (SNO) hadde observert store mengder rein i Femundsmarka nasjonalpark. I rapporten fra SNO går det frem at det befinner seg mellom 1000 og 1500 rein i området fra Storviglen i nord til Røa i sør og svenskegrensen i øst til Femund i vest. Reinen tilhører Ruvhten sijte i Sverige.

Ordförande i Ruvhten sijte sameby sier reinen er flyttet inn på norsk side av grensen fordi de mangler beite på svensk side av grensen. Dette som følge av oppsagte beiteleieavtaler. Samebyen hevder også at de har beiterettigheter på norsk side av sperregjerdet, fra tiden før dette gjerdet ble satt opp.

-Jeg har stor forståelse for at situasjonen er vanskelig for reineierne i Ruvhten sitje, men det gir dem likevel ikke en rett til å flytte dyrene over på norsk side. Derfor har de nå fått et pålegg om å drive reinen ut av områdene på norsk side av grensen, og forbi sperregjerdet som går langs grensen, sier reindriftsdirektør Siv Merethe Belbo hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Men de hevder jo å ha beiterett?
- Det området hvor reinen nå oppholder seg er ikke omfattet av forskriftene i grensebeiteloven, noe som vi må forholde oss til. Så er det også sånn at Fæmund er et vinterbeitedistrikt, og da er det ikke tillatt å ha rein i området i perioden mellom mai og ut august. Dette fordi beitet skal vokse og gro opp igjen til neste vinter. Det er stor fare for at vinterbeitet blir skadet dersom reinen blir gående der over lengre tid på barmark, sier Belbo.

Må flyttes innen 15.juni

Reinen befinner seg i et område som er dels krevende med mye stein og blokkmark. Snøforholdene forventes å bli raskt dårligere, noe som betyr at også is på vann og vassdrag er i ferd med å gå opp. Fremover vil det derfor bli krevende å drive reinen med snøscooter. Samtidig er det nå kalvingstid for simlene, og det er dyrevelferdsmessig uforsvarlig å presse dyrene før kavlene kan følge mora.

Etter en samlet vurdering har Statsforvalteren kommet til at Ruvhten sijte umiddelbart må gi reinen fri passasje østover, forbi reingjerdet som går langs grensa. De må få dyrene tilbake til lovlige beiteområder innen 15.juni.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.