Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Ferdes du i fjellet? Vis hensyn for kalvinga!

Våren er i anmarsj og vi anmoder alle som ferdes i naturen om å vise hensyn til reinflytting og kalving.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 24.04.2020 av Administrator

Vi ber alle som ferdes i fjellet om å ta hensyn til rein og spesielt unngå unødige forstyrrelser av drektige simler.

Perioden vi går inn i nå, er den mest kritiske perioden for reinen. Nå på vårparten er reinen særlig sårbar for forstyrrelser og selv fredelige turgåere kan utløse en fluktrespons hos dyra.

Vårflyttinga fra vinterbeite til vår- og sommerbeite er i full gang i mange distrikt/reinlag. Etter en lang vinter med forholdsvis utfordrende beiter flere steder er reinen i negativ energibalanse. Drektige simler er særlig varsomme og sårbare for forstyrrelser og har behov for fred og ro innfor kalvinga og pregningstida. I verste fall kan simla kaste, eller forlate kalven dersom de blir stresset.

I noen tilfeller kan man oppleve at reinen står helt i ro og ikke flykter når man kommer nære. Dette kan være fordi den er i noe dårligere kondisjon etter årets harde vinter hvor reinen har tært på oppsparte fettreserver.

Vi vil særlig påminne om at man respekterer båndtvangen og ikke lar hunden gå fritt.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har utarbeidet reinvettreglene som vi vil gjengi, slik kan du vise hensyn:

  • Snu hvis du ser reinsdyr.
  • Kan du ikke snu? Skift retning eller vent til reinen trekker vekk.
  • Ha hunder i bånd.
  • Ser du spor i snøen? Vær oppmerksom. Rein i området.
  • Ser du én rein? Vær oppmerksom. Mest sannsynlig er det flere dyr i området.
  • Ikke kjør snøskuter i mørket eller skumring*. Reinen blir paralysert av lyset
  • Kjør vekk hvis reinen trekker mot skuteren*. Reinen kan tro du kommer med fôr.

*forutsetter at det er gitt tillatelse til kjøring.