Hva skjer i Trøndelagsløftet

Målet med Trøndelagsprosjektet er at alle kommunene i Trøndelag skal jobbe sammen for å nå målet om at velferdsteknologiske løsninger skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.12.2019

Styringsgruppa består av representanter fra de kommunene som er tatt opp i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, Værnesregionen, Trondheimsområdet, Fylkesmannen og KS. Det er opprettet en prosjektgruppe som har det koordinerende ansvaret for prosjektet. Prosjektgruppa består av Stine Slørdal (prosjektleder Trøndelagsløftet), Håkon Overholt (Inn-Trøndelag) Solrunn Hårstad (Værnesregionen), Marianne Næsland Formanek (Trondheim kommune), Anna Størseth Lyngstad (Nye Ørland kommune), Thea Kveinå (fylkesmannen i Trøndelag), Kjell Øivind Arntzen (Velferdsteknologi i Namdalen), Heidi Palling Aaring (Melhus kommune) og Nina Fagerheim (Nye Orkland kommune).

I Trøndelagsløftet har vi fokus på å skape et levedyktig nettverk innenfor velferdsteknologi. Vi ønsker å gi kommunene påfyll på etterspurt kompetanse og få kommunene til å dele kompetanse. All aktivitet baserer seg på innkommende behov fra kommunene. Derfor må kommunene melde inn tema og problemstillinger de står ovenfor. Det ble høsten 2018 gjennomført en spørreundersøkelse til alle de trønderske kommunene og funnene i den undersøkelsen har vært bakgrunn for aktivitetene i 2019.

 

Vi har i løpet høsten 2019 gjennomført tjenestedesignkurs i regi av Bouvet, med deltakere fra 14 kommuner i Trøndelag. Kursdeltakerne har blant annet opparbeidet seg kunnskap om tankesett, metodikk og rammeverk for tjenestedesign. De har også fått erfaring i praktiske øvelser som samskapingsworkshop og skissere brukerreiser.

Det har blitt avholdt jevnlige webinarer med ulike tema. Webinarene ligger ute på facebookssiden “Trøndelagsløftet”. Vi gjennomførte kursdager sammen med kommuner fra Møre og Romsdal, tema var personvern og DPIA, og erfaringer fra anskaffelser. Det er opprettet en side i Teams hvor det deles informasjon, erfaringer og prosedyrer knyttet til ulike teknologier samt saksbehandling. Alle kommunene i Trøndelag, Møre og Romsdal kan få tilgang til Teamet.

I 2020 vil Trøndelagsløftet blant annet ha fokus på lovtolkning ved bruk av velferdsteknologiske løsninger i samarbeid med fylkesmannen i Trøndelag. Vi vil bistå de kommunene som ikke er en del av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet med kunnskap og erfaring om velferdsteknologi. Det vil bli gjennomført månedlige webinarer, hvor tema vil ta utgangspunkt i tilbakemeldinger fra kommunene.

For å få tilgang til teamssiden sendes en e-post til trondelagsloftet@varnesregionen.no. Samme mailadresse kan brukes for å melde inn behov om mer kunnskap, utfordringer, problemstillinger, tema knyttet til velferdsteknologisatsingen.

 

 

Kontaktpersonar