Ønsker du å videreutdanne deg innen økonomisk rådgivning?

Nord universitet og OsloMet tilbyr videreutdanning i økonomisk rådgivning også i 2021/2022. Nord universitet tilbyr i tillegg muligheten til å ta enkeltemner. Også Universitetet i Agder tilbyr en etter- og videreutdanning i gjeldsrådgivning.

Publisert 03.02.2020, Sist endra 14.04.2021

Hva innholder utdanningen?

Videreutdanning i økonomisk rådgivning gir innsikt i personlig økonomi og gjeldsproblemer. Studiet omfatter perspektiver fra fagfeltene økonomi, sosiologi, sosialt arbeid, veiledning, psykologi og juss.

Hvem er i målgruppen for utdanningen?

Utdanningen er særlig relevant for deg som jobber - eller skal jobbe - med økonomisk rådgivning i NAV. Utdanningen er også relevant for deg som jobber med personlig økonomi i bank/forsikring, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter.

Informasjon om utdanningstilbudet ved Nord universitet

Nord universitet tilbød videreutdanning første gang i 2018-2019, og tilbyr på nytt utdanningen for studieåret 2021-2022.

Utdanningen er samlingsbaserte deltidsstudier som gjennomføres over to semestre (30 studiepoeng). Det er derfor fullt mulig å kombinere utdanningen med jobb.

Studiet er tilgjengelig for alle som har ordinær studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfrist: 15. april 2021. Hvis du søker på grunnlag av realkompetanse, er fristen 1. mars 2021.

Hvis du ønsker å ta ett eller flere av emnene, er søknadsfristene

  • 1. juli 2021 for emner som tilbys på høsten 2021
  • 15. november 2021 for emner som tilbys våren 2022

Mer informasjon finner du på nettsiden for studiet, som ligger under "Lenker".

Informasjon om utdanningstilbudet ved OsloMet

OsloMet tilbød videreutdanning første gang i 2019-2020, og tilbyr på nytt utdanningen for studieåret 2021-2022.

Utdanningen er samlingsbaserte deltidsstudier som gjennomføres over to semestre (30 studiepoeng). Det er derfor fullt mulig å kombinere utdanningen med jobb.

Studiet er tilgjengelig for alle som har en bachelorgrad eller annen 3-årig utdanning på bachelornivå, og som jobber i NAV. 

Søknadsfrist: 15. april 2021.

Mer informasjon finner du på nettsiden for studiet, som ligger under "Lenker".

Informasjon om andre utdanningstilbud

Universitetet i Agder tilbyr også en etter- og videreutdanning i gjeldsrådgivning. Utdanningen er samlingsbasert, og gjennomføres over ett semester (10 studiepoeng).

Mer informasjon finner du på nettsiden for studiet, som ligger under "Lenker".