Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Dette skjer

Dette står på agendaen til fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker:

Publisert 27.08.2018

 

Uke 49 | 03.-07. desember2018

  • 04. desember: Møte med Vest-Finnmark regionråd
  • 05. desember: Vadsø
  • 06. desember: Styringsgruppemøte "Tenk Tromsø"
  • 07. desember: Markering, Fylkesmannen i Troms legges ned

 

Uke 50 | 10.- 14. desember 2018 

  • 11. desember: Åpning av fylkestingets desembermøte
  • 13. desember: Fellesnemnd ny Tjeldsund kommune