Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Reiseregning/honorar

Skal du sende oss reiseregning?
Har du utført et enkeltoppdrag for oss som du skal ha honorar for?

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.01.2018

Nå skal du selv registrere reiseregningen og honorarkrav elektronsik i våre systemer. 

Gå på www.fylkesmannen.no/eksterne og register deg via IDporten. Hvis du ikke er norsk statsborger, fyll ut skjemaet som heter registreringsskjema, som ligger på høyre side og send dette til fmtreksterne@fylkesmannen.no.

Du vil deretter motta en e-post bruker ID og en brukerveiledning.

De som allerede er registrert hos oss, og har fått egen bruker ID kan logge seg rett inn på linken til DFØ på høyre side.

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner:

fmtreksterne@fylkesmannen.no