Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Historikk

Fylkesmennene og deres embetskontorer har historiske røtter. Troms fylkes første amtmann het Mathias Bonsach Krogh Nannestad. Han var først amtmann i Finnmark, før han ble amtmann i Troms i 1866. I 1919 ble tittelen amtmann endret til fylkesmann, og begrepet amt ble endret til fylke. 

I dag er Fylkesmannen inne i en omfattende strukturering- og omstillingsprosess. I 2019 blir hele regionen Troms og Finnmark slått sammen til ett embete.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Fylkesmannen i Troms har sitt hovedsete i Tromsø. Amt- og fylkesmennene i Troms gjennom historien er (start- og sluttdato for deres virke i parantes):

 • Mathias Bonsach Krogh Nannestad (1866-1869)
 • Christian Collett Kjerschow (1869-1889)
 • Boye Christian Riis Strøm (1889-1914)
 • Klaus Hoel (1915-1920)
 • Otto Backe (1921-1928)
 • Johannes Gerckens Bassøe (1928-1938)
 • Gunnar Bjørn Nordbye (1938-1940)
 • Hans O. Skotner (1940-1945) kst.
 • Arne Aas (1946-1953)
 • Kristian Even Haug (1953-1976)
 • Martin Buvik (1976-1991)
 • Leif Arne Heløe (1991-2000)
 • Vilgunn Gregusson (2000-2005)
 • Bård Magne Pedersen (2005-2006) kst.
 • Svein Ludvigsen (2006-2014)
 • Bård Magne Pedersen (2014-2017) kst.
 • Elisabeth Vik Aspaker (2017-d.d.)

Mathias Bonsach Krogh Nannestad var Troms første fylkesmann. Bildet er tatt i 1875: