Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker

Elisabeth Vik Aspaker er fylkesmann i Troms. Aspaker startet i jobben 30. oktober 2017. 

Aspaker er født i Harstad og er utdannet lærer. Hun har vært politiker for Høyre i mange år, ble utnevnt til fiskeriminister i Erna Solberg sin regjering i 2013 og var en periode også europaminister.

I 2019 blir Elisabeth Vik Aspaker fylkesmann for hele regionen Troms og Finnmark når embetene slås sammen.