Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Arktisk kvalitet - god smak fra nord

Nordnorsk planteproduksjon til fôr eller mat foregår under unike vekstforhold med en kombinasjon av lange, lyse dager og lave veksttemperaturer. Dette kan påvirke smak og innholdsstoffer i plantene og gi dem en særegen arktisk kvalitet. Forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Holt i Tromsø har gjennomgått de studier som er gjort på dette temaet og samlet resultatene i en rapport.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.08.2018

Rapporten er finansiert bl.a. med midler fra fylkesmennene i Nord-Norge, les den hos NIBIO.