Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Vi gratulerer Wold samdrift fra Kvæfjord med BU-prisen 2017

Wold samdrift DA fra Kvæfjord fikk bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Troms 2017. Prisen er på 50 000 kr.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.12.2017

Hovedbegrunnelsen for å gi prisen til Wold samdrif, er deres engasjement for å gjøre bondeyrket attraktivt, fremtidsrettet og bærekraftig. De er et meget godt eksempel for andre bønder, gjennom modernisering av driftsform, bærekraft og bidrag til fellesskapet. Bøndene tenker innovativt, tar sosialt og miljømessig ansvar, og virksomheten bidrar til stor verdiskaping i landbrukskommunen Kvæfjord.

Prisen ble delt ut av Gunnar Kvernenes fra innovasjon Norge Arktis 6. desember under møte i regionalt partnerskap for landbruksbasert næringsutvikling.