Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Studietur folkefjøset 26.-28. juni 2018

Folkefjøset - smartere - enklere -billigere
Studietur til Trøndelag for gårdbrukere i Troms som går med byggeplaner, 26.-28. juni 2018.

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.03.2018

I Trøndelag er det mange eksempler på fjøs som er ombygd fra båsfjøs til løsdrift. Alle melkeprousenter på ku skal ha løsdrift til sine dyr innen 2034.

Fylkesmannen i Trom invirerer derfor melkeprousenter i Troms med til Trøndelag hvor vi besøker ulike gårdsbruk som har bygd om til løsdrift. Vi ser på forskjellige løsninger, både med robot  og uten robot.

Vi får også et lite miniseminar; Fra Fjøsdrøm til Drømmefjøs - moderate og kostnadseffektive utbygginger for mjølke- og kjøttprouskjon på storfe. 

Overnatting, bespisning og omvisning dekke av Fylkesmannen i Troms. Dere må bestille og betale reise til og fra Værnes.

Påmelding til Marit Gåre, tlf 77642115. epost fmtrmag@fylkesmannen.no

Først til mølla!