Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Sentrale bygdeutviklingsmidlar 2014

Innovasjon Noreg har lagt ut informasjon om sentrale bygdeutviklingsmidlar 2014.

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.04.2014

Heimesia til Innovasjon Noreg