Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Nordnorsk økomatpris 2014

Frist for å komme med forslag til vinner av årets pris er 1. august 2014.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.04.2014

Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark ønsker begrunnede forslag til kandidater til Nordnorsk økomatpris innen 1. august.

Ønsker økt produksjon og forbruk av økologisk mat i Nord-Norge

Fylkesmennene i Nord-Norge har som mål at produksjon og forbruk av økologisk mat skal økes i fylkene. Gjennom prosjektsatsinger og ved å sette fokus på økologisk mat og produksjon på ulike måter, søker vi å påvirke til økt omlegging av matproduksjonen og økt forbruk av økologisk mat. Nordnorsk økomatpris er et tiltak i arbeidet vårt med økologisk landbruk og –mat.

Om prisen

Formålet med prisen er å sette fokus på økologisk mat og hedre en person, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon, omsetning eller forbruk av økologisk mat i og/eller fra landsdelen.

Den eller de som får prisen skal ved sin virksomhet ha gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon eller forbruk av økologisk mat i eller fra Nord-Norge. Dette kan være gjennom produksjon, videreforedling av produkter, varehandel, restaurantdrift, forskning, formidling, undervisning, veiledning, kunstneriske uttrykk, eller på andre måter.

Øvrige kriterier

  • Kandidater bør ha tilknytning til landsdelen
  • Kandidater bør ha Debiogodkjenning
  • Kandidater må tilfredsstille formelle bransjekrav

Prisen består av et pengebeløp på kr 50 000,- og et diplom.

Innsending av forslag og frist

Begrunnede forslag sendes til Fylkesmannen i Nordland, landbruksavdelinga, 8002 Bodø, eller på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no. Alle kan sende inn forslag.

Forslaget må inneholde en presentasjon av kandidaten og innsatsen denne gjør eller har gjort for å fremme produksjon eller forbruk av økologisk mat, samt resultater av kandidatens arbeid.

Frist for å foreslå kandidater til prisen er 1. august 2014.

Valg av vinner og overrekkelse av prisen

Fylkesmennene i Nord-Norge peker ut vinner av prisen etter innstilling fra en jury sammensatt av representanter for Oikos økologisk Norge, Norsk landbruksrådgivning, faglag for primærnæringene og kokkelaugene i landsdelen.

Tidspunkt og sted for overrekkelse av prisen for 2014 vil bli kunngjort senere.