Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Brosjyre om lokalmat for Lyngen

Visit Lyngenfjord arbeider med å samle lokalmatprodusenter og serveringssteder i en brosjyre. Dette er ett av tiltakene som inngår i bærekraftig reiseliv.

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.03.2017

Du kan se hele artikkelen på denne linken:

http://www.reiselivskunnskap.no/onsker-a-samle-informasjonen-om-lokalmat-rundt-lyngenfjorden/