Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Grønt reiseliv - bygdeturisme i Troms

Prosjekt Grønt reiseliv - bygdeturisme i Troms er inne i sitt siste prosjektår. Prosjektet ble startet i 2012, og har hatt fokus på gårdens muligheter og ressurser. Vi ser at kombinasjonen gårdsdrift og småskala reiseliv både kan være lønnsom og spennende om man liker folk og har lyst og anledning til å lære turisme og reiseliv.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.06.2015

I Troms er det om lag 12 % av gårdene som driver med grønt reiseliv, lokal matproduksjon eller servering. Ofte har gårdene gode ressurser som kan tas i bruk. Med noe tilrettelegging kan hytter, leiligheter eller eldre hus leies ut til overnatting i sesongene, og opplevelsestilbud med/uten guide kan tilbys og selges.

Har du planer om å starte med gårdsturisme eller bare ønsker mer informasjon om temaet, ta kontakt med Fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge/Troms eller din kommune, eller besøk prosjektets nettsider .