Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Grønn framtid - 1000 muligheter i landbruket

Er du mellom 13 og 17 år? Vil du vite hvilke muligheter som finnes i landbruket? Har du lyst til å treffe andre ungdommer som deler interessen? Meld deg på Grønn framtid!  Ny påmeldingsfrist er 28. mai.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.05.2014

4H Troms inviterer ungdom mellom 13 og 17 år til å bli kjent med Tromslandbrukets mange muligheter. Gjennom tre helgesamlinger i perioden april - september 2014 får en gruppe ungdommer bli med til gårdsbruk og småbedrifter rundt i fylket, og oppleve hverdagen til bønder og andre som lever av naturen.

Gjennom kurset får man lære lære om de vanligste husdyra, om arktisk planteproduksjon, om forhold mellom dyr og mennesker, om lokalmat, reiseliv og mye mer. På Senja og Rå videregående skoler får man treffe elever som har valgt naturbruksutdanning, og følge dem gjennom en vanlig skoledag.

- Vi håper selvfølgelig at disse samlingene skal gi deltakerne lyst til å velge naturbruk på videregående skole, sier prosjektleder for Grønn framtid, Margrethe Wikran. Men uansett skole- og yrkesvalg, vil dette være verdifulle opplevelser og erfaringer å ta med seg videre i livet. Wikran oppfordrer derfor ungdom fra hele fylket til å melde seg på Grønn framtid.

Grønn framtid er et prosjekt i regi av 4H Troms, med støtte fra Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms.

Se invitasjon til høyre på siden for påmelding og mer informasjon.