Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Bygdeutviklingsmidler - søknadsfrist 1. oktober 2015

Fylkesmannen i Troms tildeler bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging. Midlene kan tildeles prosjekter som vil kunne utløse ny landbruksbasert verdiskaping i Troms. Søknadsfrist er 1. oktober 2015.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.09.2015

Til søknadsomgangen 1. oktober er det omlag 0,5 mill kr til fordeling.

For denne omgangen oppfordres det spesielt til søknader med tema relatert til økologisk landbruk.

Se her for søknadsskjema og mer informasjon om midlene .