Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Næringsutvikling

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


Publisert 06.03.2014

Bygdeutviklingsmider til utvikling og tilrettelegging 2014

Fylkesmannen i Troms tildeler bygdeutviklingsmidler til utvikling og tilrettelegging. Midlene kan tildeles prosjekter som vil kunne utløse ny verdiskaping i landbruket. Søknadsfrist er 1. april og 1. september 2014 (nytt fra 2014).


Publisert 04.03.2014

Bedre lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge

Lønnsomheten for gårdsbruk i Nord-Norge ble betydelig bedre i 2012. Dette skjedde som et resultat av økt produksjon, høyere produktpriser og at størrelsen på brukene og dermed produksjonsgrunnlaget økte.


Publisert 08.10.2013

Hålogalandsamlinga 2013

Bønder og andre interesserte i Nordland, Troms og Finnmark inviteres til ei stor landbrukssamling i Harstad den 8. og 9.november. Agendaen for samlinga er hvordan nordnorsk landbruk skal møte framtiden med målet å øke matproduksjonen med 20 % de neste 20 år.


Publisert 25.09.2013

Velkommen til Martekonferansen 17.-18. oktober

Martekonferansen 2013, som er den tiende i rekka, arrangeres 17.-18. oktober på Rica Ishavshotel i Tromsø. Få faglig påfyll, bygg nettverk og bli inspirert på årets jubileumskonferanse!


Publisert 17.09.2013

SMAK - Tromsø matfestival 2013

SMAK arrangeres 19.-22. september 2013 i Tromsø og blir den første matfestivalen av og for hele landsdelen. Gå ikke glipp av høstens matbegivenhet!!


Publisert 13.09.2013

Velkommen til fagdag sauefjøs 27. september

 

I forbindelse med Fårikålfestivaleni Dyrøy inviterer Troms Bonde-og Småbrukarlag til fagdag om sauefjøs. Det blir lagt vekt på fjøsbygging og økonomien rundt sauefjøs. Det blir også besøk i landets største sauefjøs.


Publisert 08.08.2013

Bli inspirert - bygg nettverk - del kunnskap! Delta på Martekonferansen 2013.

Martekonferansen 2013, som er den tiende i rekka, arrangeres 17.-18. oktober på Rica Ishavshotel i Tromsø. Konferansen er til for faglig påfyll, nettverksbygging og inspirasjon.