Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Næringsutvikling

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


Publisert 21.02.2017

Utviklings og tilretteleggingsmidler - Landbruk

Det kan nå søkes om støtte til utviklings- og tilrettelegginstiltak i landbruket. Fylkesmannen i Troms har ca 2,3 mill til fordeling. Søknadsfrist er 15.mars.


Publisert 13.02.2017

Troms fylkeskommune utlyser midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Troms fylkeskommune forvalter midler rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Søknadsfrist for ordningen i 2017 er 20. februar 2017.


Publisert 01.11.2016

Landbrukssatsing ga næringspris til Kvæfjord

Kvæfjord kommune mottok Troms fylkeskommunes næringspris for 2016  på Tromskonferansen. Kommunens satsing på landbruket var en viktig del av begrunnelsen. 


Publisert 06.10.2016

Vil du lære mer om potetdyrking? Potetskolen starter 30. november

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tilbyr nå ny runde med potetskole. "NLR Potetskolen - Kvalitetsproduksjon av mat- og settepotet" vil fokusere på produksjon av matpotet og settepotet.


Publisert 03.10.2016

Til alle som er interessert i arktisk landbruk - invitasjon til Hurtigruteseminar 2016

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) inviterer alle som er interessert i arktisk landbruk til Hurtigruteseminar 23.-24. november. Seminaret er det fjortende i rekken og har blitt en viktig møteplass mellom næring, forskning, beslutningstakere og andre med tilknytning til eller interesse for landbruksnæringa i Nord-Norge.


Publisert 29.09.2016

Landbruk -Utviklings og tilretteleggingsmidler (UT-midler)

Fylkesmannen i Troms har ca kr 900.000,- i utredning og tiltretteleggingsmidler i jordbruket til fordeling. Søknadsfrist 25.oktober.


Publisert 26.09.2016

Nordnorsk landbruksråd ønsker velkommen til kvinnekonferanse

18.-19. oktober inviterer Nordnorsk landbruksråd til kvinnekonferanse i Bodø. Der kan du blant annet møte Live Landmark som presenterer motivasjonsforedraget "Fra press til prestasjon". Live ble kåret til årets motivator i 2015. 


Publisert 05.07.2016

Pen potet er sunn potet

Skallkvalitet og knollstørrelse påvirker potetens levedyktighet. Ikke fordi den blir penere, men fordi sterkere og sunnere skall reduserer risikoen for skade og sykdom på poteten. Dette er viktig for lagring av potetene gjennom vinteren og det kan vi påvirke.


Publisert 28.06.2016

Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid

Den nordnorske bonden produserer mat i midnattsol og mørketid. Dette klima sammen med topografien og geologien bidrar til å gi råvarene fra det nordnorske landbruket karakter og særpreg. Det gir kvalitetsfortrinn med mulighet for ekstra verdiskaping under begrepet «arktisk landbruk».


Publisert 27.02.2016

Utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) i landbruket

Midlene skal brukes i samsvar med jordbruksoppgjøret, «Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025» og «Regionalt bygdeutviklingsprogram».

Søknadsfrist 1. april. Viktig at fristen overholdes!