Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Søk regionale miljøtilskudd

Har du gård og mottar produksjonstilskudd, da kan du søke om tilskudd til miljøtiltak nå.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.07.2018

Årets søknadsomgang for miljøtilskudd for Troms åpner 1. august. Søknadsfristen er 15. oktober for å søke miljøtilskudd og 1. desember for å søke tilskudd til drift av beitelag.

Eksempler på miljøtiltak

Det er blant annet mulig å søke tilskudd for skjøtsel av bratt areal, miljøvennlig spredning av gjødsel og vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet.

De fleste tiltakene i Troms er rettet mot å stimulere til en større miljøinnsats for å holde kulturlandskapet åpent, og hindre at det gror igjen.

Søk på Altinn

Du kan søke RMP-tilskudd elektronisk via Altinn. Fylkesmannen oppfordrer alle til å søke elektronisk. Det er trygt og har en rekke fordeler. De som har søkt tidligere vil finne igjen egne data når det søkes i år.

Det er lurt å starte søknadsprosessen i god tid før fristen, i tilfellet du støter på utfordringer underveis.

To nye endringer:

1) Økt tilskudd til skjøtsel av bratt areal

Tilskudd til tiltak 3 - skjøtsel av bratt areal ved slått, har økt i 2018. I årets jordbruksforhandlinger ble det bestemt at tilskudd til bratt areal skal styrkes, så foreløpige sats og øvre grense for antall dekar har økt.

2) Tilskudd til seterdrift i Troms

Tilskudd til setring på 6 uker eller mer skal ha en sats på 50 000 kroner. I Troms har vi ikke hatt tilbud om tiltak for setring på 6 uker eller mer tidligere. Denne muligheten er nå lagt inn i søknadsskjemaet.

Ellers er det tilbud om samme tiltak som i 2017, og foreløpige satser er de samme.

Vi opplyser også om at liste over regionalt og nasjonalt verdifulle kulturlandskap i Troms er oppdatert.