Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Landbruksbasert næringsutvikling - regionale samlinger

Dato:
27. mai 2015 09:30 - 17. juni 2015 15:00
Stad:
Harstad, FInnsnes og Nordreisa
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommunene i Troms v/ rådmann, landbruksforvaltning og næringskonsulent. Til første del av programmet vil også andre utviklingsaktører bli invitert.

Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen inviterer til regionale samlinger  om landbruksbasert næringsutvikling.

Publisert 04.05.2015

Tid og sted:
27. og 28. mai på Scandic Grand hotell i Harstad
8. og 9. juni på Finnsnes hotell
16. og 17. juni på Reisafjord hotell i Sørkjosen i Nordreisa

Påmeldingsfrist:
Mandag 18. mai.

Målgrupper:
Kommunene i Troms v/ rådmann, landbruksforvaltning og næringskonsulent. Til første del av programmet vil også andre utviklingsaktører bli invitert. 

Mål med samlingene:

  1. Oppdaterte kunnskaper om «Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025», «Regionalt bygdeutviklingsprogram» og næringsretta virkemidler.
  2. Fokus på kommunenes rolle i forbindelse med finansieringssaker gjennom Innovasjon Norge

 

Innhold i samlingene:

  1. Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025 med handlingsprogram 2014-2017
  2. Regionalt bygdeutviklingsprogram med vekt på BU-strategiene
  3. Næringsretta tilskuddsordninger
  4. Finansiering og verdivurdering med utgangspunkt i en konkret utbyggingssak
  5. Tre gårdsbesøk

 

Programmet blir tilnærmet likt på alle tre samlingene. Programmene legges ved som relatert dokument (til høgre).

Meld deg på der det passer best. Det er desidert flest kommuner som naturlig sogner til samlinga på Finnsnes. Hvis noen av dere i «midtregionen» deltar i Harstad og Nordreisa får vi en jevnere fordeling av deltakere og samlet best utbytte av gårdsbesøkene.

Kostnad:
Fylkesmannen subsidierer samlingene med ca halvparten av kostnadene. Kommunene betaler derfor kr 700,- pr deltaker uten overnatting, kr 1 400,- pr deltaker med ei overnatting og kr 2 100,- ved to overnattinger. De som ønsker å delta på elvebåttur betaler i tillegg kr 400,- (prisen er kr 1 095,- pr deltaker). Vi sender faktura i etterkant av samlingene.

Ved spørsmål om etterpåmelding, kontakt Arve Kleiven, tlf 776 42106 eller e-post fmtrakl@fylkesmannen.no

Vel møtt!

Dato:
27. mai 2015 09:30 - 17. juni 2015 15:00
Stad:
Harstad, FInnsnes og Nordreisa
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommunene i Troms v/ rådmann, landbruksforvaltning og næringskonsulent. Til første del av programmet vil også andre utviklingsaktører bli invitert.