Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

17.12.2018

Gode råd til ny kommune

Arbeidet med nye Tjeldsund kommune er i skarp rute. Fylkesmannen er likevel noe bekymret for bruken av sparepengene i begge kommunene.


10.12.2018

Vi søker kandidater til Nordnorsk økomatpris 2019

Vet du om noen som fortjener å vinne en pris for å fremme økologisk mat eller økologisk produksjon i Nordland, Troms eller Finnmark? Send ditt forslag, med begrunnelse til Fylkesmannen, innen 15. januar 2019!


03.12.2018

Psykologtilskudd 2019

Nå er det siste sjanse til å søke rekrutteringstilskudd til psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.


29.11.2018

Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling

Miljødirektoratet og Handelens miljøfond skal dele ut penger til lag, organisasjoner, bedrifter og andre som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen oppfordrer tromsværingene til å søke!


28.11.2018

Tiltale mot tidligere fylkesmann

I dag tok Statsadvokaten i Troms og Finnmark ut tiltale mot tidligere fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen.


16.11.2018

Pengestøtte til bevaring og forvaltning av laks, sjøørret og sjørøye

Fylkesmannen deler ut midler fra fiskefondet. Fristen for å søke er 15. januar 2019.


02.11.2018

Prinsesse Ingrid Alexandra døper Norges nye forskningsskip

Prinsesse Ingrid Alexandra er gudmor når Norges nye forskningsskip, isbryteren «Kronprins Haakon», døpes i Tromsø.


01.11.2018

Opplæringskurs i databasen Grunnforurensning

Når kommunen arbeider med forurenset grunn, må de bruke databasen Grunnforurensning. 29. november blir det fagdag om det nye fagsystemet.


29.10.2018

Stian Lindgård blir ny assisterende fylkesmann for Fylkesmannen i Troms og Finnmark

1. januar 2019 slås Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark sammen til ett embete med hovedsete i Vadsø og kontorsteder i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Målselv. Det nye embetet får to assisterende fylkesmenn. Stian Lindgård blir assisterende fylkesmann ved hovedsetet i Vadsø.


25.10.2018

Råd om egenberedskap

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.


18.10.2018

Hjelper NAV å styrke barneperspektivet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt Fylkesmannen i Troms oppdraget å hjelpe NAV med å styrke barneperspektivet. Prosjektet er nasjonalt og skal vare ut året. I dag er seks NAV-kontorer piloter i prosjektet, deriblant Storfjord og Balsfjord i Troms.


11.10.2018

Høring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022 sendes nå ut på høring. Du finner høringsdokumentene her og kan avgi høringsuttalelsen elektronisk. 


09.10.2018

Sjumilssteget har ny nettside

Til deg som jobber for og med barn og unges rettigheter: Sjumilssteget nasjonalt har ny nettside med nyttige lenker, sjumilsstegsmateriale og nett-TV.


09.10.2018

Gården er en suveren arena for læring og omsorg – bruk den!

Å bli godtatt for den du er - bli sett og hørt, og få være med i et sosialt fellesskap. Å få muligheten til å bidra, lære og mestre. Dette trenger vi alle for å trives, for personlig utvikling og en meningsfull hverdag. Men dette er ingen selvfølge for mange barn, unge og voksne i dag.


08.10.2018

Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene

I forslag til statsbudsjettet for 2019 som ble lagt fram i dag er det foreslått en økning på 261 mill. kroner i frie inntekter for kommunene i Troms.


27.09.2018

- Ta med søpla hjem igjen

- En god regel er å bære utstyr og søppel med seg hjem igjen. Og finner du mer, ta med det óg, sier Andreas Fosslund Karlsen. Ungdom fra Øvrebygd har plukket mellom 1000 og 1500 liter søppel i Øvre Dividal nasjonalpark.


21.09.2018

Leve hele livet - gjennomføringskonferanse

Invitasjon til gjennomføringskonferanse om Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre.


20.09.2018

Feiret universitetets 50-årsdag

Kongen og fylkesmann Elisabeth Aspaker deltok på den offisielle feiringen av UiT Norges arktiske universitets 50-årsjubileum i dag. Kongen møtte blant annet forsker Audun Rikardsen.


12.09.2018

Elever skjøtter Bergsøyan

Elever fra Senja videregående skole Naturbruk, ryddet tidligere denne uka gran i Bergsøyan landskapsvernområde. Jobben var et oppdrag fra Fylkesmannen i Troms.


11.09.2018

Regler for droner i verneområder

Flere og flere ønsker å fly drone for å filme og ta bilder i flott natur. I noen nasjonalparker er det ikke lov på grunn av vern av spesielle og viktige naturverdier, som for eksempel dyreliv og friluftsliv. Men det finnes unntak.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium