Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Katastrofeberedskapsrådet i Grenland

Katastrofeberedskapsrådet i Grenland ble etablert i 1977 etter et initiativ fra Herøya Arbeiderforening og har gjennomført en rekke tiltak som har forbedret beredskapen i Grenlandsregionen.

Mandatet for Katastrofeberedskaprådet (KBR) kan du lese her: Mandat for KBR

For tiden er det Telemark sivilforsvarsdistrikt som har sekretariatsansvaret.
kontaktinformasjon finner du på hjemmesiden deres: Telemark sivilforsvarsdistrikt

 

Kontaktpersonar