Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Miljøvernavdelingen

Nedenfor finner du lenker til rapporter som er laget av miljøvernavdelingen eller produsert på oppdrag av miljøvernavdelingen.

Lenkene er ordnet kronologisk med de nyeste rapportene først.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.03.2015

 

Nr/År Forfatter(e) og navn på rapportene:

2018
 
2018/50

BioFokus v/Kjell Magne Olsen:
Søk etter storblålibelle Orthetrum cancellatum.pdf

   
2014  
 14/1102 NINA: Hotspot åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet.pdf 
 2014 Leif Åge Strand: Salamander i vestre Skien.pdf
2014 Naturfaglige konsulenttjenester: Elvemusling Telemark 2014.pdf
   
 2013  
 2013/2 BioFokus: Overvåking av hvitryggspett i Tinnsjøområdet.pdf
 2013 Norges Jeger- og Fiskerforbund, avd. Telemark v/Bjørn Erik Lauritzen:    Forvaltningsplan grågås.pdf 
Planen som er godkjent gjelder for kommunene Bamble og Kragerø. 
 13/2 NaturPatrner v/Lars Tormodsgard: Restaurering av lokalitet med stor salamander.pdf
Metodeutprøving, bekjempelse og bestandskontroll av karpe og ørret ved bruk av elfiskebåt i dam ved Jønnevall golfbane i Skien kommune.
 2013 Porsgrunn kommune v/Kjell-Henrik Semb: Ørvikdammen.pdf
Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe
2013 Naturfaglige konsulenttjenester:  Elvemusling Telemark 2013.pdf
 2013 Bamble og Kragerø kommuner: Forvaltningsplan grågås i Bamble og Kragerø kommuner.pdf
2013  Anders Hals: Fugler i Nissedal.pdf
   
 2012  
2012

Naturfaglige konsulenttjenester: Elvemusling Telemark 2012.pdf

 2012/06 Faun: Viltkartlegging i Kragerø.pdf
   
 2011  
 2011 Leif Åge Strand: Salamander i sørøstre Skien.pdf
 2011/10 Biofokus:  Hvitryggspett i Tinn, Notodden og Sauherad, 2010-2011.pdf
2011/694 NINA: Villreinens bruk av Setesdalsheiene.pdf
   
 2010  
 2010 Jon Trygve Johnsen: Fugletakseringer i Børsesjø naturreservat,.pdf
 2010 Leif Åge Strand: Undersøkelse av småtjern og vann i Drangedal med hovedvekt på amfibier, fisk og vannkvalitet.pdf 
 2010 Leif Åge Strand: Kartlegging av salamander i Sauherad og Nome i 2010.pdf
   
2009  
 2009/20 BioFokus:  Hvitryggspett i Tinn og Notodden, 2007-2009.pdf
2009/030  Faun: Evaluering av utvidet jakttid på elg og hjort i Telemark 2007-2012.pdf
 2009/2 Norsk Villreinsenter: Villrein og ferdsel - Seminar.pdf
   
2008  
2008/23 Faun: Planteforsok salix Bolkesjo.pdf
 2008/1 NOF-Telemark: Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark i 2007.pdf 
   
 2007  
 2007 Leif Åge Strand: Amfibier Tinn.pdf
 2007/3 ATSkog: Elg- og hjorteforvaltningen i Telemark 2007.pdf
 2007/3 Gustavsen Naturanalyser: Evaluering av forsøksordning - Sjøfugljakt i skjærgården i Telemark 2004 -2007.pdf
   
2005  
2005/21 NINA: Bever-forvaltning av en jakt-, frilufts- og miljøressurs.pdf
   
 2004  
 2004 NJFF Telemark: Registrering av tapsårsaker på lamved bruk av radiotelemetri.pdf
 2004  NLH - Mastergradsoppgave:  Elgbeitetaksering i Agder og Telemark.pdf