Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Publikasjoner sortert etter avdeling

Fylkesmannen i Telemark utgir hvert år en del rapporter og publikasjoner.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.03.2013

 

Rapporter og publikasjoner sortert på avdeling:


-  Embetet


-  Landbruksavdelingen


-  Miljøvernavdelingen


-  Sosial- og helseavdelingen