Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Grafisk profil og logo

Ved produksjon av rapporter o.l. hvor Fylkesmannen skal krediteres sammen med andre institusjoner/virksomheter er det viktig at reglene knyttet til bruken av Riksvåpenet blir fulgt

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.07.2013

Fylkesmannen har utarbeidet en grafisk profil som skal implementeres i all visuell produksjon i embetet. I høyremenyen ligger håndboka for embetets grafiske profil.

Mer utfyllende informasjon om bruk av Riksvåpenet finner du og i høyremenyen.