Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Utdannings- og vergemålsavdelingen

Utdanningsdirektør Solrun Fleischer
Fagansvarlig vergemål seniorrågiver Gøril E. Larsen Oterholt
Fagansvarlig vergemål seniorrådgiver Ingunn Sunde

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.10.2012

Avdelingen på bred saksbehandlingskompetanse innenfor alle områder knyttet til barnehage, skole og vergemål.

Oppgaver
  • Informere og veilede om nasjonal barnehage- og utdanningspolitikk
  • Innenfor skole- og barnehageområdet påse at lover og regelverk følges
  • Forvalte spesielle tilskuddsordninger innenfor skole- og barnehageområdet
  • Føre tilsyn med skole- og barnehageeiere og virksomheter i forhold til gjeldende lover og regler
  • Samle inn data, informere og rapportere til departement og direktorat om tilstanden innenfor skole og barnehage
  • Behandle klagesaker innenfor skole- og barnehageområdet

I alle klagesaker er det viktig at henvendelsen først går til den som har fattet vedtaket, skolen/barnehagen/kommunen/fylkeskommunen, som etter sin klagebehandling videresender klagen til rette klageinstans.