Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Administrativ enhet

Administrasjonssjef Birte Aas

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.10.2012 av Administrator
Enheten har ansvar for fem fagområder:

Fagenhetene er

  • Arkiv
  • Ekspedisjon
  • IKT
  • Personal
  • Økonomi