Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket (RMP)

1. august åpnet årets søknadsomgang for tilskudd til miljøtiltak i jordbruket (RMP-tilskudd) i Altinn.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.08.2014

Vi oppfordrer alle til å søke om tilskudd elektronisk.

Søknadsfrist: 20. september 2014.

Søk elektronisk
Dersom du søkte om miljøtilskudd i fjor, elektronisk eller på papir, vil du i årets søknad få spørsmål om du ønsker å gjenbruke de karttegningene som saksbehandler godkjente i fjor. Det gjør det enklere å søke.

Elektronisk søknad kan du levere her.

Det er enkelt å søke riktig tilskudd for din gård. Det er trygt å levere søknad på internett, og du får løpende tilbakemelding på om du har fylt ut skjemaet riktig. Du kan endre på opplysningene etterpå, og legge inn nye tiltak. Opplysningene du legger inn i søknaden i år kan hentes fram igjen til neste år. Sidene Hvordan søke? hos Landbruksdirektoratet gir meget god og detaljert informasjon.

I veilederen for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2014 finner du mer informasjon om tiltakene.

Dersom du har svært treg internettforbindelse anbefaler vi at du søker på papirskjema. Dette finner du på vår nettside, og skal leveres til kommunen. Kart med tiltakene inntegnet må legges ved søknaden.