Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ein trygg skuledag utan mobbing

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenking. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren.

Sei frå til rektor først

Viss du ikkje har det bra på skulen, må du eller foreldra dine melde frå til rektor. Rektor skal ta deg på alvor og skulen må undersøke det som har skjedd. Dei vaksne på skulen skal gjere alt dei kan for å hjelpe deg. Skulen skal ta tak i saka di innan det har gått ei veke. Deretter skal skulen lage ein skriftleg plan for korleis dei skal hjelpe deg. Du kan vere med på å lage planen om du ønskjer det.

Sei frå til Statsforvaltaren viss skulen ikkje gjer nok

Viss skulen brukar meir enn ei veke på å gjere noko med saka, kan du kontakte oss hjå Statsforvaltaren. Det same gjeld viss du føler at skulen ikkje tek deg på alvor. Vi som jobbar hjå Statsforvaltaren skal først finne ut om skulen har gjort jobben sin. Etter det kan vi bestemme kva skulen skal gjere for at du skal få ein trygg og god skulekvardag.


PS. Du kan alltid kontakte oss som jobbar hjå Statsforvaltaren viss du lurer på noko. 

Vis meir

Lenke til skjema: MELD FRA OM MOBBING


Lenke til skjema:   MELD FRA OM MOBBING                    

 


Publisert 19.09.2018

Utdanningsavdelingen - endrede åpningstider uke 38

Utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark holder stengt fra og med kl 12.00 onsdag 19. september til og med fredag 21. september.


Publisert 22.09.2017

Elever har fått direktelinje til Fylkesmannen

Elever og foreldre kan ringe telefon 46831621 dersom de opplever at de ikke har det trygt og godt på skolen.


Publisert 26.07.2017

Nytt regelverk for å sikre et trygt og godt skolemiljø

Opplæringslovens kapittel 9 A som gjelder elevens skolemiljø har blitt endret. Det nye regelverket gjelder fra 1. august og skal sikre nulltoleranse mot mobbing. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.


Dette står i lova

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A.

Kontakt oss

Telefon: 468 31 621

Vi tar telefonen mandag til fredag
fra klokka 09.00 til 15.00.

Utenom denne tiden kan dere sende SMS,
og vi ringer tilbake neste dag.

Dette står i lova

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø. Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking, som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

Skulen skal heile tida arbeide for best mogleg skulemiljø og at skulen blir opplevd som trygg og god for elevane. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle vaksne som arbeider på skulen skal følge med på at elevane har det bra og gripe inn mot mobbing og anna krenking. Dei skal også varsle rektor viss dei får mistanke eller kjennskap til at ein elev ikkje har det trygt og godt.

Dette står i opplæringslova kapittel 9A.