Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Endringer i barneloven for å likestille foreldrene

Endringene tar sikte på å likestille foreldrene som omsorgspersoner. Målet er å styrke barns samvær med begge foreldrene. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.01.2018

Endringene innebærer blant annet at

  • delt bosted skal komme først i lovbestemmelsen, som eksempel på én av ordningene foreldrene kan avtale
  • varslingsfristen før flytting utvides fra seks uker til tre måneder
  • meklingsplikt dersom foreldrene ikke er enige om at barnet skal flytte

Endringene trådte i kraft fra 1. januar 2018.

Les mer på Regjeringen sine nettsider.

 

Kontaktpersonar