Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Servicetorget

Servicetorgets oppgaver:
Et Statens hus innebærer en samlokalisering av ulike statlige etater i fylket, hvor service, tilgjengelighet og brukerorientering står i sentrum.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.12.2012

Kontaktinformasjon

Servicetorget i Statens hus
Telefon: 73 19 91 23
Send oss gjerne en melding her
Besøksadresse:
Prinsensgt. 1, 7013 Trondheim
(også inngang fra Tinghusgaten).
Se kart her
Postadresse:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Servicetorget
Postboks 4710, Torgarden
7468 Trondheim