Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Taler og foredrag

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.03.2013
 27.08.2014
Innlegg på Nordisk folkehelsekonferanse -Utfordringer
16.10.2013
Åpning av landbrukssamling, Røros 
01.10.2013
Åpning av konferansen <<Til barn og unges beste>>
14.02.2013
Kampen om plassen - åpning av konferanse
17.09.2012
Hilsen ved åpningen av Rørosseminaret 2012
17.09.2012
Åpning av Elden på Røros, 26. juli 2012
17.09.2012
Åpning av Ørland våtmarkssenter
05.10.2012
Åpning av konferansen Til barns beste