Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Utnevnelse til Ridder av 1.klasse

H.M. Kongen har utnevnt saksprosaforfatter Vera Komissar, Trondheim til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes innsats for religiøst mangfold.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.08.2016

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Synagogen, Arkitekt Cristiesgt. 1B i Trondheim torsdag 25. august 2016 - klokken 19.30.