Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Presseakkreditering Tråante 2017

H. M. Kongen besøker Trondheim 6. februar i anledning Tråante. Presse som ønsker å dekke markeringen bes kontakte Fylkesmannen om akkreditering innen 1.februar 2017.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.12.2016

Dette skal H. M. Kongen delta på i Trondheim:

  • 6. februar kl. 13 Jubileumsgudstjenesten, Nidarosdomen
  • 6. februar  Den "lukkede" utstillingsåpningen av Bååstede, Museum Erkebispegården 
  • 6. februar kl. 17 Jubileumsforestillingen Jielemen Aavoe, Olavshallen. 

Ta kontakt med Siri Gellein eller Aage Tørris Ekker for akkreditering.

 

Her finner du hele programmet.