Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Akkreditering Kunsthallen i forbindelse med besøk av Hennes Majestet Dronningen

Presse må innen 1.oktober melde fra om de ønsker akkreditering til arrangementet i Trondheim 20.oktober.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.08.2016

Informasjon om utstillingen og programmet vil være tilgjengelig i begynnelsen av oktober. 

Presse som ønsker å dekke Dronningens besøk bes om å søke akkreditering til kommunikasjonsrådgiver Siri Gellein, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Epost: fmstsge@fylkesmannen.no innen 30. september.