Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Historikk

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

 Fylkesmenn i Sør-Trøndelag (Søndre Trondhjems amt)

1810-1832 Trampe, Fredrik Christopher, greve af
1832-1840 Riis, Fredrik
1840-1857 Arntzen, Karelius August
1857-1894 Motzfeldt, Carl Fredrik
1894-1907 Grundt, Lars Otto Roll
1907-1921 Bothner, Harald
1921-1940 Klingenberg, Odd S.
1940-1947 Cappelen, Johan
1948-1958 Skjånes, Ivar
1958-1963 Skrindo, Thor
1963-1974 Lysø, Nils Kristian
1974-1986 Moxnes, Einar
1989-1992 Due, Reidar
1997-1998 Eriksen, Roald (kst.)
1998-2000 Rundberget, Aage (kst.)
1993- 2011 Gjønnes, Kåre
2011- 2015 Krog, Jørn Aksel 
2015-2017 Skjelbred, Brit 

Fylkesmannsboka  - Her kan du finne en orientering om arbeidet i fylkesmannsembetene