Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Veileder konfliktforebyggende tiltak - reindrift annen berørt part

Det er nå utarbeidet en veileder for tilskudd konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og berørt annen part

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.06.2018

Veilederen har med noen av de viktigste punktene i tilskuddsordningen som er hjemlet i reindriftsavtalen og jordbruksavtalen.

Den har også med noen eksempler på hvordan oppsetting av gjerde kan gjennomføres.

Veilederen er utarbeidet som pdf-fil