Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fylkesgrepet for 2017

Fylkesmannen og toppledere i kommunene i Sør-Trøndelag er innstilt på at ”Klimatilpasning i kommunene” er årets fylkesgrep i 2017.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.06.2018

Fylkesgrepet finansierer av skjønnsmidlene som redusereres noe til neste år. Bakgrunnen er å få til et felles løft for flere kommuner innen et område.

Klimaendringer vil føre til at også Trøndelag vil bli våtere og varmere. Det betyr større risiko for flom, skred, overvannsproblematikk og at havnivået kan stige noe.

Til høyre finner du presentasjonene fra Fylkesmannens konsultasjon med kommunelederne, foredrag fra Fosen regionråd som har fått skjønnsmidler for sine innovative nettsider og løsninger for alle kommunene på Fosen.