Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Frank J. Jenssen blir ny fylkesmann i Trøndelag

I statsråd i dag ble Frank Jenssen utnevnt til fylkesmann for Trøndelag. Jenssen er i dag stortingsrepresentant for Høyre og har lang erfaring som statssekretær og kommunepolitiker i Trondheim. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.06.2018

-Det er en stor tillitserklæring å bli utnevnt som Fylkesmann i Trøndelag. Jeg gleder meg til å lede en et nytt, samlet embede som har viktige oppdrag på vegne av staten, og på vegne av innbyggerne i det nye fylket. Jeg er glad for at dagens to embeder har dyktige ansatte som allerede er i godt gang med sammenslåingen av det nye embedet, som skal ledes fra Steinkjer, sier Jenssen.

 -Vi ønsker å gratulere Frank J. Jenssen med jobben som fylkesmann for Trøndelag. Jenssen har en krevende og spennende jobb foran seg, og vi ønsker han alt godt og lykke med oppgavene som venter, sier de to fylkesmennene Brit Skjelbred og Inge Ryan.

Den nye fylkesmannen får en stor oppgave med å lede fylkesmannsembetet i den sammenslåtte regionen, som byr på ulike og varierte utfordringer, men også store muligheter.

Fylkesmannen starter i stillingen 1.1.18 når embetene slås sammen.

Departementet får forslag til den nye embetsstrukturen 1.mars, og vil vedta hvordan den nye organisasjonsstrukturen blir i løpet av våren 2017.