Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Snart heter vi Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannsembetene i Sør- og Nord-Trøndelag blir slått sammen til Fylkesmannen i Trøndelag ved årsskiftet. Her følger en del viktig  informasjon på bakgrunn av dette.
Les mer

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.12.2017

Våre arkivsystemer, i både nord og sør,  må dessverre tas ned før vi blir slått sammen. Dette innebærer at arkivene stenger den 15.12.2017, og saker sendt inn til oss etter dette vil ikke bli behandlet før årsskiftet. (Hastesaker som f.eks. angår liv og helse og andre kritiske saker vil dog behandles løpende).

Saker som behandles innen årsskiftet må være sendt inn til oss senest 10.12.2017.

Vi beklager ulempene dette medfører!

Annen nyttig informasjon

Fra 1.januar 2018 heter vi Fylkesmannen i Trøndelag, med organisasjonsnummer 974 764 350.

Ny kontaktinformasjon

Postadresse:

Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer

Besøksadresse:

Steinkjer: Statens hus - Strandveien 38
Trondheim: Statens hus, Prinsens gt. 1

Fakturaadresse:

Vi foretrekker å motta elektroniske fakturaer,  EHF-Format: 974764350.

Dersom du ikke kan sende elektronisk faktura, kan du sende i posten på følgende adresse: Fylkesmannen i Trøndelag Fakturamottak DFØ  Ref: 3810+ initialer (initialer på den som har bestilt varen/tjenesten) Postboks 4746 7468 Trondheim

Elektroniske kanaler:

E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no Hjemmeside www.fylkesmannen.no/trondelag (Ikke synlig før årsskiftet)