Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – midler 2018

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 er det satt av 224,441 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom".

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.11.2017

Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.
Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi "Barn som lever i fattigdom" (2015-2017).

Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Søknadsfristen er fredag 8. desember.

Se lenke for mer informasjon:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_mot_barnefattigdom___Utlysning_for_2018/