Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Utvidet gaupejakt fra 17. mars

Informasjon om vekst i gaupebestanden i Sør-Trøndelag, har fått Rovviltnemnda i region 6 til å øke kvoten for gaupejakta 2017, med tre dyr.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.03.2017

Den økte kvoten er delt mellom to jaktområder frem til og med 24. mars. Oppdatert informasjon om gjenværende kvote under gaupejakta i Sør-Trøndelag fås på telefon: 73 19 92 28.

Vedtaket om økning av kvoten for gaupejakta kommer som en følge av at det er registrert god produksjon av gaupe i Sør-Trøndelag vinteren 2016/2017. Rovdata har i foreløpig bestandsstatus for gaupe, datert 8.3.17, angitt at det trolig er samlet data fra seks ulike familiegrupper i Sør-Trøndelag vinteren 2016/2017. Hensikten med nytt vedtak er å få gaupebestanden i Sør-Trøndelag ned mot det fylkesvise bestandsmålet på fire familiegrupper, jf. forvaltningsplanen.

Den utvida kvoten omfatter tre dyr, hvorav maksimalt to kan være voksne hunndyr. Hele kvoten er tildelt området med mål om yngling av gaupe i Sør-Trøndelag.

Kvoten er fordelt mellom to jaktområder frem til og med 24. mars;

 - Kommunen Agdenes, Snillfjord, Hemne og Orkdal; 1 gaupe
 
- Øvrige deler av området med mål om yngling av gaupe (Kommunene Meldal, Midtre-Gauldal, Melhus, Skaun, Klæbu, Trondheim, Malvik, Selbu og de deler av Holtålen og Tydal som er innenfor området med mål om yngling av gaupe slik det er definert i forvaltningsplanen for fredet rovvilt i region 6); 2 gauper

Fra og med 25. mars vil de to jaktområdene bli slått sammen, slik at eventuelt gjenværende kvote fra og med 25. mars vil kunne jaktes på innenfor hele området med mål om yngling av gaupe i Sør-Trøndelag.

Det gjenstår i skrivende stund også et dyr på kvoten for området uten mål om yngling unntatt Fosen.Oppdatert informasjon om gjenværende kvote under gaupejakta i Sør-Trøndelag fås på telefon: 73 19 92 28.

Mer informasjon om kvotejakt gaupe kan du finne her;

https://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Gaupejakt-fra-1-februar/