Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tildeling av siste jerv fra reservekvoten

Rovviltnemnda for Region 6 har i dag tildelt siste dyret fra reservekvoten for lisensfelling av jerv, til et jaktområde i Sør-Trøndelag. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.02.2017

Med hjemmel i delegert myndighet har leder for rovviltnemnda i region 6, i samråd med sekretariatet, tildelt den siste jerven på reservekvoten til «område uten mål om yngling av jerv i Sør-Trøndelag (bortsett fra Fosenhalvøya)».

Fylkesmannen har oppdatert kvotetelefonen etter tildelingen. Alle som deltar i lisensfelling plikter å holde seg oppdatert på gjenværende kvote for sitt jaktområde, ved å ringe til vår telefonsvarer med telefonnummer 73 19 92 28.

Følgende fellinger av jerv har funnet sted i Sør-Trøndelag jaktåret 2016/2017;

Lisensfellingen av jerv avsluttes 15. februar eller når kvoten er fylt. Jegerne plikter å varsle fylkesmannen om alle skudd som løsnes mot jerv.

Mer informasjon om lisensfelling av jerv kan du finne her https://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Lisensfelling-av-jerv-20162017/