Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ingen lisensfelling av brunbjørn i Sør-Trøndelag i 2017

Færre påviste bjørner, færre påviste skader og en bjørnebestand som ligger langt under det norske bestandsmålet, gjør at Miljødirektoratet åpner for en begrenset kvote i årets lisensfelling av bjørn.

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.08.2017

Miljødirektoratet har 18.8.17 vedtatt kvote for lisensfelling av bjørn. Det er satt en kvote på to dyr innenfor de fire regionene med mål om yngling av bjørn. Kvoten er rettet mot områder der det er pågående skadesituasjoner av bjørn. Dette innenfor nærmere bestemte områder i fylkene Nord-Trøndelag og Hedmark.

Vi viser til miljødirketoratets nettsider for mer informasjon.